Nieuws


Nieuwbouw Orionzone Verkeersonderzoek (new update)

voorbeeld uit een verkeersonderzoek (Den Haag)

Nieuwbouw Orionzone Verkeersonderzoek

In verband met de nieuwbouwplannen in de Orionzone moet er een visie op mobiliteit komen voor in het gebied in Haarlem Noord. 600 woningen met voorzieningen en werkplekken erbij geeft een grote druk op de kwaliteit van de leefomgeving. In de visie van de gemeente is een mobiliteitstransitie nodig om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Dit betekent maatregelen komen om het autoverkeer te verminderen en ruimte te geven aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. Lees verder.


Overzicht van de werkgroep Orionzone

Wat is het Orionzone-project?

De Orionzone is één van de zeven locaties in Haarlem waar gemeente nieuwbouw wil realiseren. Het betreft ruwweg de westzijde van de Orionweg en de Planetenlaan. De nieuwbouw is nodig om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Omdat de gemeente Haarlem binnen de Metropool Regio Amsterdam valt, moet Haarlem uiterlijk in 2025 de bouw van 10.000 woningen realiseren. De gemeente wil in de Orionzone 600 woningen bouwen. Dit heeft enorme gevolgen voor Haarlem Noord. lees verder


Samenvatting commissie vergadering Orionzone 20 juni

Kort verslag van de vergadering commissie ontwikkeling over de Orionzone van 20 juni

Over Orionzone waren liefst 11 insprekers. Een van de Krim, 6 over planetenlaan, 2 van wijkraad Sinnevelt en 2 Planetenwijk. Wij kregen complimenten over ons inspreken. Jacqueline en Cees kregen aanvullende vragen uit de raad en antwoordden daar heel goed op. Lees verder.


Haarlem105 interview over Orionzone

Interview van Arjan Busch over de nieuwbouw plannen rond de Orionweg en Planetenlaan bij Haarlem105


Brief van de werkgroep aan de gemeente met vragen over de Orionzone

Brief aan de gemeente met vragen over de Orionzone


Proces en planning Orionzone

Hier het laatste schema over de Nieuwbouw


Verslag wijkraadoverleg Orionzone

Hier leest u in steekwoorden de samenvatting van het wijkraadoverleg over het thema van de Orionzone op 17 april 2019. Dit thema behelst de door de gemeente gewenste woningbouw en bijbehorende voorzieningen van 600+ woningen in aan de Planetenlaan en Orionweg.


Verslag bijeenkomst Orionzone 25 feb

De gemeente heeft een tweede bijeenkomst georganiseerd waar zij hun ontwerpen voor de Orionzone hebben toegelicht.

Lees hier het verslag van Ernst Blok uit de Planetenwijk

Op dit moment worden alle reacties van bewoners verwerkt in één voorkeursscenario. daarbij worden ook een aantal zaken nog verder onderzocht zoals de verkeersbelasting van Haarlem Noord.


Bijeenkomsten nieuwbouw Orionzone

Er komen 2 bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de bouwplannen aan de Orionweg/Planetenlaan (de zogenaamde ‘Orionzone’) De gemeente geeft een presentatie op dinsdag 12 februari 19.30 uur in verpleeghuis Schoterhof, Plesmanplein 10. De avond eindigt om 21.00 uur.

Let op! U heeft dan nog slechts 2 weken om te reageren. En wel alleen nog tussen 12 en 25 februari via www.haarlem.nl/orionzone De presentatie (op papier) van deze plannen komen na 12 februari ter inzage te hangen in de Bibliotheek in Noord op de Planetenlaan.

Op maandag 25 februari tussen 15.00 – 20.00 uur is er een inlooopavond zonder presentatie waar u de gemeente vragen kan stellen.

De gemeente gaat na 25 februari 1 van de 2 scenario’s uitwerken, die leid tot de ‘ontwikkelingsvisie’. Die wordt dat vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd. Na 25 februari is de inspraakprocedure afgerond en kan er alleen nog via bezwaar procedures gereageerd worden.


Haarlem105 interview over Op Stoom en Orionzone

Hier kunt u het interview over de Orionzone en het Kinderdagverblijf Op Stoom met wijkraadslid Paul Reinders bij Haarlem105 terugluisteren van 31 oktober.

 


Participatie traject/omgevingsvisie Planetenlaan Orionweg zone

De gemeente Haarlem heeft de zone Planetenlaan en Orionweg aangemerkt als ontwikkelings zone.

Alle plannen rondom het Edo terrein het zwembad de Planeet de Deka markt de bibliotheek het Nova College, Schoter College, Nieuw Delftweide en de Bizon bowling worden hierin betrokken. Er ligt nog geen vastomlijnd plan, dus er is nog veel ruimte voor ideeën.

Een van de doelstellingen is om 600 woningen bij te bouwen in deze zone. U kan meepraten over gewenste type woningbouw, de dichtheid en hoogte, de consequenties voor groen in de wijk en speelgelegenheden, sportvoorzieningen. Verkeers- en parkeergevolgen worden hier ook meegenomen.

Doel van het ‘participatieproces’ was om
– met elkaar de belangrijkste kwaliteiten van het gebied te ontdekken,
– kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling te zoeken
– zorgen met elkaar te delen

Tijdplanning :

– in januari worden twee of meer scenario’s ontwikkeld
– op 12 februari en 25 februari worden deze scenario’s voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden
– het voorkeursscenario wordt uitgewerkt in maart tot juni
– de besluitvorming vindt plaats uiterlijk in september

Agenda van de bijeenkomsten:

Er komen dus 2 bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de bouwplannen aan de Orionweg/Planetenlaan (de zogenaamde ‘Orionzone’) De gemeente geeft een presentatie op dinsdag 12 februari 19.30 uur in verpleeghuis Schoterhof, Plesmanplein 10. De avond eindigt om 21.00 uur.

Let op! U heeft dan nog slechts 2 weken om te reageren. En wel alleen nog tussen 12 en 25 februari via www.haarlem.nl/orionzone De presentatie (op papier) van deze plannen komen na 12 februari ter inzage te hangen in de Bibliotheek in Noord op de Planetenlaan.

Op maandag 25 februari tussen 15.00 – 20.00 uur is er een inlooopavond (dus geen presentatie !) waar u de gemeente vragen kan stellen.

De gemeente gaat na 25 februari 1 van de 2 scenario’s uitwerken, die leid tot de ‘ontwikkelingsvisie’. Die wordt dat vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd. Na 25 februari is de inspraakprocedure afgerond en kan er alleen nog via bezwaar procedures gereageerd worden.

verder lezen op de site van de gemeente Haarlem

Nieuwe facebookpagina over de Orionzone