Bewonersbijeenkomst Sportweg op 14 november

Beste wijkbewoners,

Er gaat gebouwd worden aan de Planetenlaan. Op het terrein van het benzinestation en het voetbalstadion.

Er komen 245 woningen, een DeKa supermarkt, parkeerplaatsen en Sint Jacob gaat Nieuw Delftweide verplaatsen naar deze locatie. Zie ook https://haarlem.nl/ontwikkeling-gebied-sportweg-orionzone-planetenlaan (of gebruik: https://bit.ly/sportweg5)

Informatiebijeenkomst

De gemeente Haarlem organiseert voor omwonenden een bewonersbijeenkomst op
dinsdag 14 november 2023 van 19.30 tot 21.00 uur in de aula van Het Schoter (Sportweg 9, Haarlem).

Tijdens deze bijeenkomst presenteert de gemeente het concept van eisen voor de bouwplannen en verneemt daarbij dan graag uw mening. U moet zich vooraf aanmelden op: projecten@haarlem.nl

De wijkraad heeft veel vragen gekregen waar wij nog geen antwoord op hebben. Bijvoorbeeld:
Wat voor soort woningen worden het? Er zou toch niet hoger dan 8 lagen gebouwd worden?
Hoeveel bomen worden er gekapt? Komt er een verkeersplan voor al dat extra drukke verkeer?
Gaat het zwembad de Planeet verplaatst worden naar het Edo voetbalterrein?

Ook u kunt uw vragen die avond stellen aan de gemeente.

Er is een klankbordgroep ingesteld voor dit bouwplan. Deze is helaas al heel lang (de laatste keer in oktober 2022!) niet bij elkaar geweest. Ook heeft de gemeente vorig jaar september een bijeenkomst gehouden voor de buurtbewoners en is naar uw wensen gevraagd. Nu ligt er dan het conceptplan (Programma van Eisen voor de Leefomgeving) waar u, direct na de bijeenkomst, on-line uw reactie op kunt geven. Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Haarlem tel 14 023 of mailen naar projecten@haarlem.nl

Wij ontmoeten u graag op deze bijeenkomst.

Wijkraad Planetenwijk
www.wijkraadplanetenwijk.nl

P.S.: Volg dit plan ook via facebook https://www.facebook.com/groups/orionbouwen