De gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer € 230.000 voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de initiatievenraad. Dit doen zij met de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. De raad bestaat uit 5 Haarlemmers (uit elk stadsdeel 1) en een gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. De gebiedsverbinder zit in de raad als secretaris en heeft geen stemrecht.

https://www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget