Update Orionzone november 2023

De Bisonbowling
Dit plan ligt stil omdat de gemeente geen capaciteit had in 2023. In de Orionzonevisie van de gemeente staat een maximum van 7 verdiepingen op deze plek. De plannen van Hoorne vastgoed waren oorspronkelijk 11 verdiepingen. Dit zou door ‘naar de wijk geluisterd te hebbe’ nu op 9 verdiepingen staan. Wordt vervolgd. Zie ook https://bit.ly/bowlingbouw


Het oude Novacollege Planetenlaan 5
Uit een aanvraag ‘ontheffing Milieuvergunning’ in augustus lazen wij dat er geen 80 maar nu 100 appartementen gepland staan. Hoe het parkeren op eigen terrein opgelost gaat worden is straks een van de aandachtspunten. Dit plan lag ook in2023 stil vanwege capaciteitsgebrek bij de gemeente.

Zwembad de Planeet
Er wordt gewerkt aan plannen om het zwembad te verplaatsen naar de hoek Planetenlaan/mester Jan Gerritszlaan. Op het voetbalveld van EDO.
zie punt 8 op de agenda: https://bit.ly/zwembadplan

Bouwplan Stadionplein/Sportweg
Er gaat gebouwd worden aan de Planetenlaan. Op het terrein van het benzinestation en het voetbalstadion. Op 14 november hield de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de middelbare school het Schoter

Er komen 245 woningen (waarvan 50% sociaal) , een DeKa supermarkt, parkeerplaatsen en Sint Jacob gaat Nieuw Delftweide verplaatsen naar deze locatie. Zie ook https://haarlem.nl/ontwikkeling-gebied-sportweg-orionzone-planetenlaan (of gebruik: https://bit.ly/sportweg5)

Voor alle bouwplannen in de Planetenwijk is er een Facebookpagina voor en door bewoners : https://www.facebook.com/groups/orionbouwen