Invoering gereguleerd parkeren Haarlem Noord

Eind maart heeft de gemeente besloten om gereguleerd parkeren in te voeren in Haarlem Noord. Onze wijk ligt in het Te Zaanenkwartier en krijgt, voorlopig, nog geen gereguleerd parkeren. De gemeente heeft ons hierover de volgende informatie gestuurd:


“Haarlem breidt betaald parkeren de komende jaren in 11 wijken uit. U woont in een wijk waar u nog niet gaat betalen voor het parkeren van uw auto. De wijken rondom uw wijk wel. Er zijn zorgen over de effecten op uw wijk. De gemeente gaat deze effecten goed in de gaten houden.

De wijken rondom uw wijk, Te Zaanenkwartier, krijgen vanaf najaar 2024 betaald parkeren. Het gaat dan met name om de Indischewijk en Ter Kleefkwartier. Deze wijken liggen direct tegen uw wijk aan. Het kan zijn dat daardoor meer auto’s naar uw wijk of buurt komen om te parkeren. De gemeente gaat dit goed in de gaten houden. Zo gaan we in 2024, 2025 en 2026 onderzoek doen naar het aantal geparkeerde auto’s in uw wijk.

Wat betekent dat voor de wijk Te Zaanenkwartier?

Als er in een wijk gemiddeld meer dan 85 auto’s per 100 parkeerplekken staan, voert de gemeente betaald parkeren in. Mocht uit de parkeeronderzoeken blijken dat in Te Zaanenkwartier dit aantal wordt bereikt, dan gaat de gemeente ook in uw wijk betaald parkeren invoeren. Dit betekent dat bij de verdere uitbreiding van het betaald parkeren uw wijk voorrang krijgt. Uw wijk kan dan in 2027 als eerste aan de beurt zijn. We houden u op de hoogte.

Informatie naar wijkbewoners

Begin mei krijgen de bewoners van Te Zaanenkwartier een brief thuisgestuurd.”


Wij begrijpen dat dit een beladen onderwerp is en dat u wellicht nog met vragen zit. U kunt ons altijd mailen of via FaceBook een bericht sturen voor meer tekst en uitleg.

Mocht u merken dat de parkeeroverlast toeneemt, wat vooral aan de randen van de wijk goed denkbaar is, en u daardoor uw auto niet meer in de buurt kan parkeren, dan kunt u een melding doen via de gemeentesite: Verkeerd geparkeerde auto, fiets of ander voertuig | Gemeente Haarlem. Wilt u uw meldingsnummer ook delen met ons via ons mailadres svp. Dan zijn wij ook op de hoogte zodat wij mee kunnen kijken en denken over dit onderwerp.

Voor meer informatie over de planning qua invoering ed kunt u de volgende site bekijken: Welke wijken krijgen wanneer betaald parkeren? | Gemeente Haarlem

Planning uitrol gereguleerd parkeren in Haarlem.