Planetenwijk

Momenteel bestaat de wijkraad uit 7 leden. We proberen in te spelen op de behoeften, wensen en initiatieven van buurtbewoners.

Let op: De volgende vergadering is weer een beeldvergadering en is op woensdagavond 14 april. Dat is tevens de jaarvergadering waar de nieuwe leden met goedkeuring van de wijkgenoten worden toegelaten tot het bestuur. Zie verder onder kopje vergaderingen.

Afgelopen maand is Aart Louwrier ons team komen versterken. Daar zijn we heel blij mee! Aart heeft ruime bestuurservaring. Hij was jarenlang voorzitter van voetbalclub DSS. We heten hem welkom bij de wijkraad. Hij wil de taak van penningmeester op zich nemen. Daarmee neemt hij de taak over van Cees Schrama. Deze kan zich dan meer op het WBO richten. Het WBO is een overkoepelend platform waar de wethouder en de wijkverbinder van Noord bij aanwezig zijn

Desondanks zijn we nog steeds op zoek naar versterking, vooral een nieuwe voorzitter. Want Paul Reinders die nu interim voorzitter is gaat binnenkort stoppen.

Wil je invloed hebben op je woonomgeving? Sluit je dan aan bij de wijkraad! Dit kan via de contactpagina of een mailtje naar wijkraadplanetenwijk@gmail.com.