Planetenwijk

Momenteel bestaat de wijkraad uit 4 leden. We proberen in te spelen op de behoeften, wensen en initiatieven van buurtbewoners.

We zijn op zoek naar versterking, vooral nieuwe bestuursleden. Wil je invloed hebben op je woonomgeving? Sluit je dan aan bij de wijkraad, via de contactpagina. Sinds januari heeft Thomas Zandstra onze voorzitter zijn werk neer gelegd. Paul Reinders neemt zijn taak voorlopig waar. Cees Schrama is nu nog tijdelijk penningmeester maar heeft officieel zijn taken neergelegd en Ernst Blok zit in de werkgroep die gaat over de het nieuwbouw project rond de Orionzone.