Planetenwijk

Momenteel bestaat de wijkraad uit 6 leden. We proberen in te spelen op de behoeften, wensen en initiatieven van buurtbewoners.

Let op: De volgende vergadering is weer een beeldvergadering en is op 2e woensdagavond van de maand. Zie verder onder kopje vergaderingen.

Aart Louwrier is ons team komen versterken. Daar zijn we heel blij mee! Aart heeft ruime bestuurservaring. Hij was jarenlang voorzitter van voetbalclub DSS. We heten hem welkom bij de wijkraad. Hij heeft de taak van penningmeester op zich genomen. Daarmee neemt hij de taak over van Cees Schrama. Cees heeft de wijkraad verlaten. Hij kan zich nu meer op het WBO richten. Het WBO is een overkoepelend platform waar de wethouder en de wijkverbinder van Noord bij aanwezig zijn. Bedankt Cees voor je inzet!

Desondanks zijn we nog steeds op zoek naar versterking, vooral een nieuwe voorzitter. Want Paul Reinders die nu interim voorzitter is gaat binnenkort stoppen.

Wil je invloed hebben op je woonomgeving? Sluit je dan aan bij de wijkraad! Dit kan via de contactpagina of een mailtje naar wijkraadplanetenwijk@gmail.com.