Planetenwijk

Momenteel bestaat de wijkraad uit 7 leden. We proberen in te spelen op de behoeften, wensen en initiatieven van buurtbewoners.

Let op: De volgende vergadering is weer een beeldvergadering en is op woensdagavond 10 maart. Zie verder onder kopje vergadering.

Henny van Kessel heeft recent afscheid genomen. Ze was sinds de oprichting begin 2018 wijkraadslid. Onlangs zijn er 3 nieuwe leden toegetreden, Alex en Wim en Mariëlle. Daar zijn we heel blij mee. Mariëlle volgt Gé op als secretaris. Gé blijft wel wijkraadslid. Ook neemt Mariëlle de rol als notulist over van Henny.

Desondanks zijn we nog steeds op zoek naar versterking, vooral nieuwe bestuursleden. Wil je invloed hebben op je woonomgeving? Sluit je dan aan bij de wijkraad, via de contactpagina. Paul Reinders is interim voorzitter. Cees Schrama is nu nog tijdelijk penningmeester maar heeft officieel zijn taken neergelegd en Ernst Blok zit in de werkgroep die gaat over de het nieuwbouw project rond de Orionzone.

De voorzitter bedankt Gé voor zijn jarenlange inzet als secretaris van de wijkraad.