Zoals iedereen weet gaan er Wijkplatforms komen. Het bestuur van Wijkraad Planetenwijk heeft besloten een stichting op te richten hiervoor en zijn inmiddels naar de notaris geweest.

Zodra de concept akte beschikbaar is zal deze getekend worden door het nieuwe bestuur van Wijkplatform Planetenwijk, te weten:

* Voorzitter – Ernst Blok
* Secretaris – Mariëlle Vos
* Penningmeester – Alex Kalf

Wim de Groot zal als algemeen bestuurder blijven meedenken met alle ontwikkelingen.

Wij zullen in de volgende editie van de wijkkrant uitgebreid stilstaan bij de overgang naar Wijkplatform Planetenwijk.