Wijkraad blijft aandringen op overleg Kermis

De wijkraad Planetenwijk heeft samen met de wijkraad de Krim aangedrongen op een overleg over de uitrol van de kermis Zaanenlaan 2022.

Al tijdens de Coronatijd heeft de wijkraad verzocht om tijdig overleg over de Kermis 2022, zodat het een veilig en voor de direct omwonende behapbaar evenement wordt. Dit jaar was de vergunning niet op tijd rond. Hierdoor is er voor bewoners onvoldoende wettelijk tijd (6 weken) om te reageren op de plannen. Door dat de tijd begon te dringen en er nog steeds niets bekend was, heeft de wijkraad Planetenwijk besloten tot het schrijven van een brief aan de Burgemeester en B&W (zie hier de brief). Gelukkig leidde dat uiteindelijk tot een gesprek kort geleden.

Het gesprek was uiteindelijk positief en constructief, waarbij veel punten geadresseerd zijn aan de gemeente en er goede afspraken zijn gemaakt. Uiteraard had de wijkraad het liever gehad dat zij bij de start van het proces betrokken was geweest, maar de gemeente heeft hiervoor hun excuses gegeven en er is afgesproken dat wij volgend jaar begin februari de stukken ontvangen en betrokken worden bij de voorbereiding van Kermis 2023. (Zie hier het verslag). zie hieronder de plattegrond van de kermis.

klik op de afbeelding om te vergroten

Naast alle bovengenoemde zaken is er is nog steeds onduidelijkheid over het verkeersplan rond de kermis. In dat plan was er bijvoorbeeld sprake van eenrichtingsverkeer in de Mercuriusstraat. Daar was nog lang intern discussie over. Als wijkraad hadden we vragen over dit plan, maar inmiddels is wel duidelijk dat er geen éénrichtingsverkeer komt op de Mercuriusstraat.