Meer 30km/u wegen in de wijk

De gemeente heeft eind januari besloten om meer wegen in de wijk aan te wijzen als 30km/u weg. Dit doen zij stapsgewijs door heel Haarlem om uiteindelijk alle wegen naar 30km/u te brengen. Het gaat om de wegen rond het zwembad De Planeet en de bibliotheek en de Zaanenlaan en de parallelweg Delftlaan. Bijgevoegd vindt u 2 afbeeldingen waarin de wegen ingetekend staan.

Ook wordt er ten zuiden van de Zaanenlaan in de Bomenbuurt eenrichtingsverkeer ingesteld voor Bromfietsers. Zo wordt de verkeersstroming gelijk getrokken met het autoverkeer.