Reactie wijkraden op Orionzone

De wijkraden in Noord vinden namens de buurt dat het proces rond de nieuwbouwplannen van ruim 600 woningen in de zogenaamde Orionzone te snel gaat en onvoldoende zorgvuldig gebeurt.

De drie wijkraden Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim hebben een zogenaamde zienswijze ingediend. Veel bewoners en de wijkraden hebben namelijk zorgen omtrent het verdwijnen van het groen in de wijken, het toenemend verkeer en het parkeren. Ze missen ook een milieu onderzoek. Het verkeersonderzoek dat de gemeente heeft uit laten voeren is slechts een verkenning met beperkte waarde. Zij vragen de gemeente om het proces zo te laten voorlopen dat het voor de bewoners beter inzichtelijk wordt wat er op hun af komt. Dit kan onder andere met een speciaal computer programma. Daarnaast willen zij meer aandacht voor het beantwoorden van de vragen van bewoners. Zo willen zij bijvoorbeeld weten waarom er enerzijds een zwembad verplaatst moet worden en er een extra supermarkt moet komen, terwijl er anderzijds geen oplossingen zijn voorzien voor de verkeersknelpunten in Noord. Door niet voldoende deze zaken te behandelen kan de ontwikkelvisie over de Orionzone niet geloofwaardig verder gaan vinden de wijkraden. Want nu al haken veel bewoners af. Lees hier de hele reactie van de wijkraden.