Verslag wijkraadoverleg Orionzone

Hier leest u in steekwoorden de samenvatting van het wijkraadoverleg over het thema van de Orionzone op 17 april 2019. Dit thema behelst de door de gemeente gewenste woningbouw en bijbehorende voorzieningen van 600+ woningen in aan de Planetenlaan en Orionweg.