Uitnodiging bijeenkomsten inspraak Orionzone


Op maandag 20 januari en op maandag 27 januari bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Posthuis om met elkaar te praten over de bouwplannen in de Orionzone. De tijd begint te dringen!
Op 6 februari gaat de gemeenteraadscommissie Ontwikkeling de definitieve Ontwikkelvisie namelijk goedkeuren. Na deze datum wordt het steeds moeilijker om invloed uit te oefenen.
We kunnen met elkaar een tekst opstellen die op 6 februari voor de commissie voorgelezen kan worden (het zogenaamde ‘Inspreken’). Ook kunnen we besluiten de politiek nogmaals (per mail) te benaderen.

Kom naar de bijeenkomst van de wijkraad om te praten over de bouwplannen!

Foto Ernst Blok

Reactie Burgemeester & Wethouders op vragen over de Orionzone
De ontwikkelvisie voor de Orionzone is ter inzage gelegd en de 140 reacties (!) vanuit de bewoners zijn beantwoord en verwerkt. Maar veel zaken zijn niet specifiek beantwoord of zijn met standaard antwoorden afgedaan. lees verder