Reactie wijkraad op plannen kermis Zaanenlaan

Positie en standpunt wijkraad

Er is een rapport uitgebracht over de toekomst van de kermis Zaanenlaan. Dat is naar aanleiding van een verzoek van de gemeenteraad aan de burgemeester en wethouders. Ook de wijkraad is benieuwd naar de uitkomsten maar is nadrukkelijk zelf geen opdrachtgever. Als gevolge van het sturen door de gemeente van een brief over een alternatieve kermis locatie, is er enige ophef ontstaan in Haarlem. Daarom willen wij hier ons standpunt kenbaar maken. De wijkraad is niet voor of tegen een kermis maar streeft in eerste instantie naar optimale veiligheid van bewoners en bezoekers van de kermis. Natuurlijk is het beperken van de overlast door de kermis een factor die meeweegt. De wijkraad blijft onafhankelijk en kritisch de zaken volgen.

 

Achtergrond

Sinds de jaren 30 van de vorige eeuw bestaat er een kermis aan de parkzijde van de Zaanenlaan. In die jaren dertig stond de kermis aan de rand van de stad en de attracties waren bescheiden. Tot de jaren 70 bleef de kermis aan de parkzijde van de Zaanenlaan. Er is sindsdien veel veranderd, de duur en omvang van de kermis zijn toegenomen in de loop der jaren. Door onder andere het opheffen van de kermis in Schalkwijk zijn er meer en grotere attracties bijgekomen. Het kermisterrein is vergroot door het stuk van het park op de hoek van de Orionweg erbij te betrekken.

De gemeente heeft deze wijzigingen in grootte en duur beperkt overlegd met de buurt. Afspraken werden gemaakt, maar regelmatig eenzijdig door de gemeente geschonden. De gemeente heeft toegegeven dat de veiligheid lange tijd onder de maat is geweest.

Sinds een aantal jaren is een wijkwerkgroep, opgericht en gesteund door tientallen omwonenden en onderdeel van de voormalige wijkraad Sterrenbuurt bezig geweest de veiligheid voor de bezoekers en bewoners te verbeteren. Na aandringen van deze werkgroep heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau concrete aanbevelingen aan de gemeente gedaan om de veiligheid te verbeteren.  Deze zijn tot op heden slechts gedeeltelijk geïmplementeerd.

 

Zorgen

Inmiddels is er begin 2018 een nieuwe wijkraad Planetenwijk opgericht na publicatie en verzoek om kandidaten in het Haarlems Dagblad. Naast de andere activiteiten van de wijkraad zijn de activiteiten van de kermiswerkgroep hier nu ook in ondergebracht.

De hulpverleningsdiensten hebben aangeven zorgen te hebben over de huidige opzet van de kermis. Op basis van de weinige letteren van de wet wordt het niet onveilig bevonden, maar in het geval van een calamiteit op de Zaanenlaan is er zeer weinig bewegingsruimte. De attracties staan op de stoepen direct voor de huizen op de Zaanenlaan, waardoor de huizen slecht bereikbaar zijn voor deze hulpdiensten.

Veel buurtbewoners maken zich hier terecht zorgen over. Veel politieke partijen zien dat ook. Een overgrote meerderheid van de raad heeft het college in 2016 via een motie gevraagd om met een gedegen onderzoeksrapport te komen over de toekomst van de kermis Zaanenlaan. Na twee jaar gaat dat er nu eindelijk komen. Het rapport is inmiddels bekent en de gemeente heeft kenbaar gemaakt dat zij een alternatieve locatie gevonden hebben. Helaas is een deugdelijke onderbouwing voor de noodzaak tot verplaatsing van de kermis in de brief vrij vaag vinden veel ontvangers. De wijkraad Planetenwijk ziet dat die actie van de gemeente leidt tot onrust. Niet alleen bij omwonenden van de Zaanenlaan maar ook bij omwonenden van de alternatieve locatie. We gaan er van uit dat de gemeente middels voorlichting en bijeenkomsten de onrust weg kan nemen en te komen met een helder verhaal.