Participatie traject/omgevingsvisie Planetenlaan Orionweg zone

De gemeente Haarlem heeft de zone Planetenlaan en Orionweg aangemerkt als ontwikkelings zone.

Alle plannen rondom het Edo terrein het zwembad de Planeet de Deka markt de bibliotheek het Nova College, Schoter College, Nieuw Delftweide en de Bizon bowling worden hierin betrokken. Er ligt nog geen vastomlijnd plan, dus er is nog veel ruimte voor ideeën.

Een van de doelstellingen is om 600 woningen bij te bouwen in deze zone. U kan meepraten over gewenste type woningbouw, de dichtheid en hoogte, de consequenties voor groen in de wijk en speelgelegenheden, sportvoorzieningen. Verkeers- en parkeergevolgen worden hier ook meegenomen.

Doel van het ‘participatieproces’ was om
– met elkaar de belangrijkste kwaliteiten van het gebied te ontdekken,
– kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling te zoeken
– zorgen met elkaar te delen

Tijdplanning :

– in januari worden twee of meer scenario’s ontwikkeld
– op 12 februari en 25 februari worden deze scenario’s voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden
– het voorkeursscenario wordt uitgewerkt in maart tot juni
– de besluitvorming vindt plaats uiterlijk in september

Agenda van de bijeenkomsten:

Er komen dus 2 bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de bouwplannen aan de Orionweg/Planetenlaan (de zogenaamde ‘Orionzone’) De gemeente geeft een presentatie op dinsdag 12 februari 19.30 uur in verpleeghuis Schoterhof, Plesmanplein 10. De avond eindigt om 21.00 uur.

Let op! U heeft dan nog slechts 2 weken om te reageren. En wel alleen nog tussen 12 en 25 februari via www.haarlem.nl/orionzone De presentatie (op papier) van deze plannen komen na 12 februari ter inzage te hangen in de Bibliotheek in Noord op de Planetenlaan.

Op maandag 25 februari tussen 15.00 – 20.00 uur is er een inlooopavond (dus geen presentatie !) waar u de gemeente vragen kan stellen.

De gemeente gaat na 25 februari 1 van de 2 scenario’s uitwerken, die leid tot de ‘ontwikkelingsvisie’. Die wordt dat vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd. Na 25 februari is de inspraakprocedure afgerond en kan er alleen nog via bezwaar procedures gereageerd worden.

verder lezen op de site van de gemeente Haarlem

Nieuwe facebookpagina over de Orionzone