Orionzone – stand van zaken

  • Orionweg – Bisonbowling. De nieuwe eigenaar Hoorne Vastgoed doet moeite om alsnog een Vomar supermarkt te kunnen vestigen aan de Orionweg. Er is een communicatiebureau ingehuurd om wijkbewoners en gemeente te beïnvloeden. Wijkraden en wijkbewoners hebben al heel vaak laten blijken er niet nog een supermarkt bij te willen hebben. Zo is begin dit jaar ook besloten door de gemeenteraad. Er zijn voldoende supermarkten. Ook de gemeente zou het besluit van de politiek en standpunt van de wijkraden serieus moeten nemen, maar blijkt op dit punt niet transparant. We blijven de situatie op de voet volgen en houden u op de hoogte.
  • Orionweg – Nieuw Delftweide (St Jacob) Het perceel ligt naast dat van Bison Bowling. Er is een intentieverklaring met de gemeente getekend, waarbij het verzorgingscentrum gaat verhuizen naar het nog in te richten Stadionplein. De gemeente zou dan de nieuwe eigenaar worden van het perceel aan de Orionweg.
Nova college
  • Planetenlaan 5 Novacollege. Het perceel van het voormalige Novacollege aan de Planetenlaan 5 Haarlem Noord is in augustus verkocht. Betrokken bij de koop en bouwplannen zijn HeikoHulsker architecten. Er wordt gedacht aan 60 á 90 appartementen van 45 – 60 m2 met een huur van 800 – 1200 euro. Gericht op starters in de leeftijd 25 – 35 jaar.
  • Dat het gebouw de status van ‘ gemeentelijke monument’ geeft beperkingen in de mogelijkheden van verbouwingen, maar geeft ook aan dat het een bijzonder object is. De architect heeft veel ervaring met het ontwerpen en verbouwen van ‘monumenten’. Uitgangspunt van eigenaren en architect is om de eigenheid van een gebouw te respecteren en de elementen die het karakter bepalen zoveel mogelijk in stand te houden.
  • Er moet veel gebeuren om de vernieuwingen te realiseren. Zo zal de huidige ‘maatschappelijke bestemming’ worden omgezet naar een ‘woningbestemming’. Er mag tot die tijd niet worden gewoond. Leegstand wordt voorkomen door ruimtes tijdelijk te verhuren aan ZZP-ers en thuiswerkers. Het traject van uitwerken van de plannen, tekenen en aanvragen van vergunningen zal minimaal een jaar in beslag nemen. De architect vindt het belangrijk om ook de buurt te betrekken. Naar verwachting kunnen de eerste plannen in begin volgend jaar aan omwonenden worden gepresenteerd.
  • Nieuwbouw Sporthal In januari zal worden gestart met de bouw. De oplevering staat gepland op december 2021.

Er is een klankbordgroep Orionzone ingericht die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente en wijkraden. Doel van deze groep is o.a. om elkaar te informeren en eventuele problemen bijtijds te signaleren. We zijn ervan uitgegaan dat de gemeente ons als een serieuze, inhoudelijke gesprekspartner ziet. Helaas beginnen de eerste scheurtjes zich af te tekenen.

Zie ook de gemeentelijke websites: www.haarlem.nl/orionzone en www.haarlem.nl/sportweg-nieuwbouw-sporthal