Nieuwe opstelling kermis 2019 bekend

Kaart van de opstelling (klik op het plaatje voor vergroten)

Na grondig onderzoek is de gemeente tot de conclusie gekomen dat de indeling rondom het park geen verbetering is (en onhaalbaar in 2019).

De verbeterpunten voor de kermis 2019 en later zijn:

  • minder attracties aan de Huizenzijde aan de Zaanenlaan 6 attracties verhuizen naar het park (zie tekening) Daardoor zijn de huizen beter bereikbaar voor de hulpdiensten (Brandweer en Ambulance)
  • geen bakkramen aan de huizenzijde
  • Er komt een oefening van de brandweer tijdens de kermis maar geen uithijsoefening zoals gevraagd door de bewoners.
  • Mogelijk meer beveiliging
  • een extra veiligheidscontrole tijdens de kermis en betere aanduiding van de vluchtwegen
  • betere controle op bas geluiden (maar geen harde toezegging op geluidsreductie helaas)

Voor 2020 zal de duur van de kermis met een dag terug gebracht worden naar 11 dagen.

Lees hier de brief aan de raad met daarin alle veranderingen voor de Kermis Zaanenlaan.

Laatste nieuws: Toezegging burgemeester over evaluatie kermis 2019:

Op 14 maart tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief kermis Zaanenlaan zegt burgemeester Wienen voor de zomer een evaluatie toe van de kermis 2019. Ten behoeve van deze evaluatie wordt aan (een afvaardiging) van de betrokkenen gevraagd naar hun aandachts- en verbeterpunten. Op basis hiervan worden voor de kermis 2020 in de evaluatie eventuele verbeteringen c.q. aanpassingen benoemd. Tijdens de behandeling van de evaluatie in de commissie wordt besloten of er nog nader onderzoek naar een alternatieve locatie voor de kermis noodzakelijk is.

Standpunt van de wijkraad hierover:

De wijkraad is blij met een evaluatie maar ziet liever een enquête onder alle direct aanwonenden van Orionweg, Zaanenlaan en Marnixplein. We zijn ook blij met de veiligheidsverbeteringen. maar op het gebied van de leefbaarheid zijn er in de ogen van de wijkraad te weinig verbeteringen gedaan gezien de uitkomsten van de laatste enquête.