Flyers nieuwbouw Orionzone

Onlangs heeft u de flyer “Op zoek naar Orion400” over de ontwikkelingen in de Orionzone ontvangen. Binnenkort verspreiden de wijkraden ook een folder over deze ontwikkelingen, om onze visie hierop aan u mee te geven.

Eén van de plaatsen waar woningen gebouwd gaan worden is de plek van Bison Bowling. De wijkraden zijn blij dat er sociale huurwoningen gepland zijn die dan door Elan verhuurd kunnen worden. De grond is in 2017 aangekocht door projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed. Hoorne Vastgoed neemt nu het initiatief om concretere plannen te maken voor het bebouwen van deze plek.

In recent overleg met Hoorne Vastgoed hebben de wijkraden aangegeven het toe te juichen dat er bij de uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met de wensen van de wijkbewoners. In het eerder opgestelde visiedocument van de gemeente staan bijvoorbeeld de wensen dat de bouwhoogte maximaal 7 lagen wordt en dat er geen behoefte is aan een supermarkt. Bewoners maken zich zorgen over de toename van het verkeer op het toch al drukke kruispunt bij het Mendelcollege en bovendien is er is al een Dekamarkt vlakbij.

De wijkraden vermoeden dat Hoorne Vastgoed desondanks wil proberen om via de online sessies op 13 en 15 april de bewoners op andere gedachten te brengen om zo een toekomstige Vomar vestiging op de Orionweg te promoten.

Wees u daarvan bewust als u aan deze sessies deelneemt.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

Namens de wijkraad de Krim, Sinnevelt en de Planetenwijk.