Evaluatie met wijkraad over de laatste kermis

Op 17 mei is er een evaluatie geweest van de kermis Zaanenlaan 2022 met de Gemeente Haarlem en de Wijkraad Planetenwijk. In de aanloop van de kermis heeft de wijkraad heel veel moeite moeten doen om in gesprek te komen met de gemeente over de kermis en de aanpassingen die in onze ogen nodig waren. Gelukkig is er op het laatste moment nog een gesprek geweest waarin nog kleine aanpassingen zijn afgesproken.

Toen is er ook afgesproken dat de eerder genoemde evaluatie zou plaatsvinden. De wijkraad is blij dat de gemeente weer in gesprek is met ons en dat de sfeer goed is en er weer constructieve gesprekken plaats vinden. De wijkraad is ook tevreden over hoe de kermis 2022 is verlopen en er zijn concrete afspraken gemaakt om de kermis editie 2023 tijdig voor te bespreken. lees hier verder