Doorstart autodeelproject Planetenwijk

Vanaf 1 december a.s. is OnzeAuto aanbieder van elektrische deelauto’s in het Ramplaankwartier en in de Planetenwijk in Haarlem. OnzeAuto neemt daarmee het stokje over van Spaarnelanden die dit autodeelproject, genaamd iZoof Car Sharing, in 2018 op initiatief van inwoners ondersteunde.

Dit voorjaar heeft de gemeente Haarlem, na besluitvorming in de gemeenteraad, Spaarnelanden verzocht om te stoppen met het ondersteunen van dit autodeelproject. Vijf actieve deelnemers en bewoners hebben samen met Spaarnelanden een ervaren marktpartij gevonden om hun burgerinitiatief voort te kunnen zetten; OnzeAuto.

Er zijn verschillende aanbieders met elkaar vergeleken aan de hand van criteria zoals visie op deelmobiliteit, tarieven, betrokkenheid van deelnemers en betrouwbaarheid. OnzeAuto staat voor autodelen in besloten kring: je kent elkaar of leert elkaar kennen. Zo voelt het echt als een eigen auto. Het doel is om op een betaalbare en toegankelijke manier de eigen auto’s in buurten te vervangen door deelauto’s, zodat er meer ruimte ontstaat voor recreatie en groen en kinderen weer kunnen stoepranden. De bewoners hebben in OnzeAuto dé partij gevonden die ze zoeken.

Samen wordt gewerkt aan een soepele overgang zodat de bestaande 110 deelnemers en toekomstige deelnemers verder gebruik kunnen maken van moderne, duurzame en betaalbare deelmobiliteit en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Inwoners van andere Haarlemse wijken zijn van harte welkom om zich te melden bij OnzeAuto, zodat ook op andere plekken in de stad een nieuw burgerinitiatief kan ontstaan.