Motie over andere opstelling Kermis Zaanenlaan

Op 30 november heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden waarbij Trots Haarlem een motie heeft ingediend om de kermis vanaf 2019 rondom het park in te delen. Dit was eerder geadviseerd door de hulpdiensten om de opstelling van de Kermis veiliger te maken. Hierbij moet echter wel worden aangetekend dat het om een aangenomen motie gaat. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om hier een besluit over te nemen. De burgemeester komt uiterlijk in februari met een reactie.

Nieuws over motie ‘kermis rond park’