Meedenken over toekomstvisie Haarlem

afbeeldingen van de website van de gemeente Haarlem

“Hoe denk jij dat Haarlem er in de toekomst uit zou moeten zien? Hoe we wonen, werken, recreëren en omgaan met de openbare ruimte, erfgoed en duurzaamheid? Daarover gaan we graag met u in gesprek. Ook nemen we u mee in twee mogelijke toekomstverhalen voor Haarlem, waarmee we de keuzes, kansen en dilemma’s waar we voor staan in beeld willen brengen. We hebben een leuk en gevarieerd programma om samen in gesprek te zijn en uw ideeën over Haarlem te horen!”

Twee visies werden naast /tegenover elkaar gezet. “Haarlem aan het Spoor” en “Haarlem aan het Spaarne”.  Een groot aantal uitgangspunten van hoe deze visie eruit moet komen te zien lijkt al aardig vast te staan. Proces van inspraak is een beetje vergelijkbaar / herkenbaar van de Orionzone. Goed bedoeld (inspraak is immers verplicht), mooie plaatjes, maar hoeveel inspraakruimte is er en zijn dit de eerlijke/realistische verhalen? Gaat verdichten met veel nieuwbouw bijvoorbeeld samen met meer speel(ruimte) en groen in de wijk? Geen auto’s in de straat, parkeergarages (hoe dan?/heffingen?). Wie bepaalt uiteindelijk wat, waar en voor wie er gebouwd gaat worden? Etc.

Van belang is dat er mogelijkheden zijn om te reageren op de visie. We hopen dat velen dat (net als bij de Orionzone destijds) zullen doen. Wat er ook verder mee gedaan zal worden.

Ga dus vooral naar:  https://www.haarlem.nl/omgevingswet/toekomstverhalen/#/ en geef uw reactie.

Krijgen we een flat midden op het Juno plantsoen? 🙂