Brief aan de gemeente van bewoner over Heksenbos

Beste leden van de Gemeenteraad, leden van de Commissie Ontwikkeling,

Dit worden belangrijke maanden voor de leefbaarheid van mijn woonomgeving. Met de voornemens om de Visie Orionzone vast te stellen, het bestemmingsplan voor de Schoter Sporthal Sportweg goed te keuren en het Heksenbos aan Op Stoom te verkopen lijkt u het niet goed voor te hebben met de huidige bewoners hier in de buurt. U perst alle lucht uit de longen van onze woonomgeving.

In deze mail vraag ik uw aandacht voor het onjuist omgaan met cijfers over het verkeer en parkeren. Ik vrees dat nu al duidelijk is dat dit helemaal zal stagneren als we doorgaan op de huidige manier. De voorliggende visie Orionzone is m.b.t. verkeer op foute gegevens gebaseerd. U en de bewoners van Haarlem worden daarmee om de tuin geleid:

lees verder