Bestemmingsplan Sporthal Schoter behandeld door de Gemeente

De gemeente is bij het Schoter van plan een grote sporthal toe te staan. Het concept bestemmingsplan stond voor donderdag 9 april op de agenda van de commissie ontwikkeling

De bewoners en de wijkraad vinden dat bezwaren met name over de verkeersveiligheid en de parkeerdruk niet voldoende zijn omschreven in het Wijzigingsoverzicht van de gemeente. Dus hebben ze de raadsleden opgeroepen hier nog eens kritisch naar te kijken. Rene Dalmolen heeft twee stukken geschreven waar uitgebreid wordt ingegaan op de bezwaren van omwonenden.

In de eerste bijlage op hoofdlijnen onze vragen.

In de tweede bijlage onze zienswijze met meer achtergrondinformatie.

.