Vrijwilligers centrum zoekt Maatjes

Fietsmaatjes, taalmaatjes, voorleesmaatjes, theatermaatjes en sportmaatjes gezocht!  

Het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) gaat de komende weken extra op zoek naar maatjes voor inwoners van Haarlem en omgeving. Iedereen die graag iemand helpt, samen leuke dingen wil ondernemen of een goede begeleider is, kan maatje worden voor iemand die extra ondersteuning of aandacht nodig heeft.   

Samen koffie drinken, wandelen of sporten, voorlezen, boekhouden, taallessen, naar het theater gaan en nog veel meer. Er zijn allerlei manieren om maatje te zijn. Voor een oud of kwetsbaar iemand, een jonge of nieuwe bewoner of via een van de maatjes-organisaties uit de regio. Hoe lang en hoe vaak iemand maatje is, varieert: de meeste maatjes zien elkaar één keer per week of per twee weken. Samen of met de begeleider van de organisatie wordt dit afgesproken. 

De organisaties voor wie het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving maatjes zoekt, zijn: Bibliotheek Zuid Kennemerland, Vriendschapsproject Buddies, Dock , FietsMaatje, Gilde Samenspraak, Haarlem Effect, Handicap.nl, Hartekampgroep, Home Start / Humanitas, Stichting Mee & De Wering, Reinalda Zorgcentrum, RIBW K/AM, SIG, SportSupport, STG vrijwilligershulp & mantelzorg, Tandem Mantelzorg, Vitalis en Welzijn Bloemendaal.   

   

Digitale maatjesmatch, langskomen of bellen
Op de website haarlemvoorelkaar.nl/maatjes van het Vrijwiligerscentrum Haarlem & omgeving hebben al deze organisaties hun ‘vacatures’ voor maatjes geplaatst en kan iedereen eenvoudig zoeken.

Je kan ook van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar 023 531 48 62. Een andere mogelijkheid is langskomen bij Haarlem Sámen! aan de Gedempte Oude Gracht 20 in Haarlem. Dit informatiepunt is elke dinsdag en donderdag geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.