Verslag gasvrijer Haarlem

Een verslag van de digitale bijeenkomst op 16 februari 2021, met 10 Haarlemmers en wethouder Berkhout.

In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil daarom zelfs al in 2040 van het aardgas af. Hier leest u het hele rapport.

Wilt u meer weten of zelf aan de gang met een duurzamer huis vindt dan hier de tips en links.

Gestart wordt met Meerwijk, een deel van de bedrijven in de Waarderpolder en kantoren.

Het gaat dan om het aanleggen van warmtenetten aldaar. Omdat veel verwarmingsinstallaties in veel huurwoningen aan vervanging toe zijn en omdat voor het vervangen van het riool toch al de straten open moeten vond de gemeente Meerwijk aantrekkelijk om te beginnen met de transitie.

Daarnaast willen de bewoners van het Ramplaankwartier zelf een project starten om hun huizen aardgasvrij te maken.

Ook worden bewoners van alle wijken ondersteund met subsidies en kennis (o.a. bouwloket en energie coaches) voor het beter isoleren van huizen. Het advies aan de bewoners is om zodra je toch al een grote verbouwing doet of een nieuw huis betrekt, meteen het isoleren me te nemen.

Andere wijken, zoals het Centrum komen pas veel later aan de beurt.

Haarlem heeft biomassa als alternatieve bron voor buurtverwarming uitgesloten. Daarom wil men zich vooral richten op restwarmte van datacenters en in de toekomst hopelijk geothermie.

Mogelijk dat na 2035, wijken zoals het centrum waar het verwarmen met lage-temperatuur-warmte slecht mogelijk is, overgaan van aardgas op biogas, synthetisch gas (Syngas) of waterstof. Hier worden de bestaande gasleidingen voor hergebruikt.

De ambitie is om over 10 jaar 25 % van de woningen en bedrijven van het gas te hebben.

Iedere 2-5 jaar komt Haarlem met een nieuwe visie om te kijken welke wijken dan mogelijk aan de beurt zijn en om nieuwe ontwikkelingen in de techniek mee te kunnen nemen in de plannen.

door Paul Reinders