Uitslag enquête direct omwonenden Kermis

Achtergrond

In de commissievergadering van de gemeente Haarlem (11 okt. 2018) is besloten dat er in samenspraak met de omwonenden naar verbeter- mogelijkheden van de kermis Zaanenlaan gekeken zou worden.

Omdat de gemeente zelf niet direct met plannen kwam om die samenspraak vorm te geven, terwijl de voorbereiding van de kermis 2019 al begonnen was, dreigden de verbeteringen niet meer op tijd te komen. Daarom heeft de wijkraad een subsidie aangevraagd om een enquête uit te zetten onder de direct omwonenden. Het doel hiervan was om inzichtelijk te krijgen welke verbetermogelijkheden de direct omwonenden zien om de veiligheid en leefbaarheid naar een acceptabel niveau te brengen. 

Uitslag

Motivaction heeft in opdracht van de wijkraad deze enquête uitgevoerd en een rapport opgesteld. Maar liefst 61% van de mensen rond het Zaanenpark heeft de enquête ingevuld. De resultaten zijn bekend en u kunt deze hier lezen.

De wijkraad stuurt de resultaten naar de gemeente en de gemeenteraad. We hopen dat de gemeente snel met een reactie komt en meer rekening gaat houden met de mening van de omwonenden.