Reactie Wijkraad Planetenwijk op motie 29 november.

Wijkraad Planetenwijk ziet de keuze van de gemeenteraad voor veiligheid direct omwonenden kermis Zaanenlaan als een belangrijke stap

De wijkraad is positief verrast door de aangenomen motie van Trots op Haarlem om één van adviezen van de hulpdiensten vanaf 2019 en daarna uit te voeren. Het betreft het niet langer plaatsen van attracties aan de huizenzijde van de Zaanenlaan.

De wijkraad spant zich al jaren in voor een veiliger kermis, ook voor de direct aanwonenden. Hulpdiensten hebben al vaker het advies gegeven om de kermisattracties niet meer aan de huizenzijde te plaatsen, om zodoende te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de direct omwonenden in geval van een calamiteit.
We zijn opgelucht dat een meerderheid van de gemeenteraad nu prioriteit heeft gegeven aan het opvolgen van één van de adviezen van de hulpdiensten en daarmee de veiligheid voor de direct omwonenden te verbeteren. Dit is echt een mijlpaal.

Hoe de indeling Kermis eruit moet komen te zien, is nog onduidelijk en zal ook de bewoners van de Orionweg en de Mercuriusstraat aan kunnen gaan. Het college van B&W van Haarlem heeft aangegeven te zien hoe de kermis verbeterd kan worden rekening houdend met de wens van omwonenden. De wijkraad wil graag met de gemeente in gesprek om te kijken hoe de indeling rondom het park het beste vorm gegeven kan worden om tot een goede oplossing voor de kermis voor alle omwonenden te komen.