Let op: inspreken bij de Commissie vergadering over de Visie ontwikkelzone op 6 februari laatste kans!

Aanstaande donderdag 6 februari vergadert de gemeente over de Orionzone.

De commissie ontwikkeling gaat de visie Orionzone (ongewijzigd?) goedkeuren en voordragen aan de Burgemeester en Wethouder, die geven er dan over een paar weken een klap op. Volgende stap is dat het maken van een Bestemmingsplan. Nu is dus het moment om uw stem te laten horen. U kunt uw brief insturen naar de griffie. Voorlezen kan ook, in maximaal 3 minuten. Uw laatste kans!

smacap_Bright

Hier volgt de Visie van Ernst Blok op ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan ( Orionzone 2 feb 2010)

Soms is het goed dat 140 buitenstaanders meekijken in een ontwikkelvisie.
Iemand heeft bedacht dat er 685 woningen erbij kunnen komen.
Iemand heeft bedacht dat de symmetrische Planetenlaan na 90 jaar moet verdwijnen.
Iemand heeft bedacht dat een,  20 jaar geleden gerenoveerd zwembad,  kan worden afgebroken. Iemand bedacht 50% sociale woningen,  terwijl de gezamenlijke woningcorporaties,  hier in deze zaal hebben aangegeven, wegens geldgebrek , deze niet kunnen bouwen.

Naast de gemeente staan gelukkig ook andere parijen.
Hoorne Vastgoed, die een Vomar op een druk kruispunt er doorheen drukte.
Een Novacollege dat zijn school aan de Planetenlaan wilde verkopen aan de hoogste bieder.
Amerkaanse Investeringsmaatschappijen, als Greystar,  die voor onze kinderen vrije sector appartementen gaan bouwen, bijvoorbeeld in het oude kantoorpand van Rijkswaterstaat in Schalkwijk.
Investeringsmaatschappij AIVM en Wibaut die voor onze kinderen vrije sector woningen gaan bouwen op het transformatorterrein aan de Spaarndamseweg,

Maar gelukkig zijn er ook inwoners die, de Amsterdamse huizenmarkt kennen,  en wel eens een goede krant lezen.
Die burgers wezen de afgelopen 14 maanden de gemeente  op de risico’s   de Gemeente speelt hoog spel.
Politieke ambitie ‘meets’ overmoed

Ik heb de visie gelezen en ook alle 140 zienswijzen en dit viel mij op:

Alle parkeerplaatsen in een straat mogen weggehaald worden

Uit de Nota van inlichtingen Pagina 86, over het opladen van elektrische auto’s:

“In de openbare ruimte kan alleen geparkeerd worden daar waar plek is.
Parkeerplaatsen ‘ voor-de-deur’ kunnen dus niet geclaimd worden. Uitgezonderd daarop zijn parkeerplaatsen met kenteken.”

Dus met 1 pennenstreek veegt de gemeente hiermee 200 parkeerplaatsen aan de Planetenlaan weg. Dat is nogal wat.

Uit de Nota van inlichtingen op pagina 139:

“In de visie verdwijnen de parkeerplaatsen die zijn bedoeld voor de Noordzijde van de Planetenlaan. (red. : dat is de kant van basisschool de Zonnewijzer)
De nieuwe ontwikkelingen aan de noordzijde van de Planetenlaan moeten immers voorzien in Parkeerplaatsen op eigen terrein.”

3.8 ontwikkelzone en de opgaven voor de stad als geheel
Van de 650 geplande woningen wordt 50% sociaal.  Lees:
‘Worden 1-  en 2-persoonshuishoudens ( 103 en 208 = 311 kleine appartementen!)’

Woningcorporaties gaan helemaal niet bouwen. Deze starterswoningen zullen dus door (Amerikaanse) investeerders worden gebouwd. Persoonlijk heb ik geen vertrouwen in de gemeente dat die onze kinderen langdurig tegen hun wurghuurcontracten kan beschermen. Maar verrast u mij.

50% van het aantal woningen daarvan mag de investeerder zelf bepalen hoe hij het meeste geld kan verdienen. Gemeente, dit worden geen woningen voor doorstromende ouderen, geen middeldure koop, geen middeldure huur. Wel Pim Mulliertoren-achtige vrije-sector woningen vanaf € 1200,– per maand, exclusief servicekosten, exclusief parkeerplaats.

Investeerders mogen in 2020 de huur verhogen tussen de 5,1 en 6,6 % , afhankelijk van het inkomen. Investeerders kennen helaas geen maximum huren.
Onze echte sociale Woningcorporaties kennen wel een maximum huurbedrag en hanteren vaak de lagere CBS prijsindex voor huurwijzigingen.

Schotercollege Sporthal
de Nieuwe Sporthal voor het Schotecollege en externe sportclubs wordt gebouwd zonder extra parkeerplaatsen. De gemeente geeft in het bestemmingsplan aan, dat er wel tijdelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Op de grond van deze tijdelijke parkeerplaatsen zijn echter Orionzone woningen gepland.

Er wordt wel een ondergrondse fietsparkeergarage gebouwd onder de sporthal.
Ik ga er niet vanuit dat mensen die de bus willen nemen op de Rijksstraatweg hier hun fiets moeten parkeren. Dat is wel erg ver lopen.

5.2.2. Openbare ruimte
De Planetenlaan wordt in de visie veranderd in een 2-baansweg aan de Noordzijde en een nieuwe groenstrook aan de Zuidzijde.

Waarom is er geen opdracht gegeven voor een onderzoek of de verkeerssituatie op de Planetenlaan gehandhaafd kan blijven?
 De Planetenlaan leverde nooit problemen op en is , met gescheiden rijstroken, een veilige straat.

Ik krijg het idee dat de groenstrook een ‘moetje’ is. Een soort Groenwassen als noodzakelijke tegenhanger van verstenen van het groene Noorder Sportpark

5.2.6. Functies
De gemeente vindt banen en werkgelegenheid belangrijk. Ook Haarlem Noord heeft steeds meer ZZP-ers en mensen die thuiswerken. U heeft het in de visie over ‘Kantoorverzamelplekken’ of ‘Buurtkantoren’. De plintbebouwing is alleen met de vestiging van medische dienstverleners al vol. Wanneer de gemeente werkplekken aan de Markt overlaat zullen ze er niet komen in de Orionzone. Een gemeente kan wel degelijk sturen en invloed uitoefenen. Het Nova college gebouw biedt mogelijkheden tot herontwikkeling. Ook bij de bouw van een nieuwe Bibliotheek zijn mogelijkheden voor studieplekken voor studenten en of voor ZZP-ers

Ernst Blok
Orionzone bewoner

Word ook lid van de FaceBook groep Orionzone http://bit.ly/facebook-orionzone