Herplant van bomen in Haarlem

Orionweg

In opdracht van de gemeente is Spaarnelanden gestart met werkzaamheden voor het herplanten van bomen. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt dit naar verwachting tot eind 2020. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bomen, het verwijderen van boomstronken en het aanleggen van groeiplaatsen.

Voor alle bomen die Spaarnelanden verwijdert worden nieuwe bomen terug geplant. Ook waar bomen zijn gesneuveld door stormschade, worden nieuwe geplant. Waar mogelijk plaatst Spaarnelanden bomen terug op dezelfde locatie. Is dit niet mogelijk, dan komen de bomen terug op een andere locatie. Bomen die onder groot onderhoud vallen, zijn niet opgenomen in deze planning. Dit zijn bomen die ouder zijn dan 30 jaar in verhardingen en bomen in het groen die ouder zijn dan 40 jaar. Deze bomen worden op een later tijdstip door de gemeente ingepland.

Ook in de Plantenwijk worden bomen herplant. Staat de boom die u mist niet op de lijst? Meld de door u gewenste boom dan bij de gemeente via de website van Haarlem. Geef uw wens ook door aan de wijkraad dan houden wij dat ook in de gaten.

(Zie bijgaand de plantlijst voor Haarlem Noord)