Haarlems Dagblad over Raadsvergadering Orionzone

(Uit het Haarlems Dagblad door Henk Geist)

De karakteristieke middenberm van de Planetenlaan.

’Visie niet in beton gegoten’

Herinrichting Planetenlaan wordt opnieuw onderzocht

De ontwikkelvisie voor de Orionzone schrapt geen parkeerplaatsen en kapt geen bomen. Met die uitspraak poogde D66-raadslid Misja de Groot donderdagavond in de raadscommissie ontwikkeling de grote ongerustheid over de plannen bij de bewoners van de Planetenbuurt en Sinnevelt in Haarlem-Noord weg te nemen.

Die bewoners waren in groten getale naar de raadszaal gekomen, waar de bespreking van de visie voor deze ontwikkelzone op de agenda stond. Maar liefst 21 insprekers maakten gebruik van de gelegenheid om hun zorgen te uiten. Over parkeerplaatsen die verdwijnen, over bomen die gekapt worden, over het grote aantal nieuw te bouwen woningen, over het vele verkeer dat daarmee naar verwachting gepaard zal gaan. En ook over de niet gewenste herinrichting van de Planetenlaan, waardoor de karakteristieke middenberm verdwijnt.

,,We staan pas aan het begin, alles moet nog worden uitgewerkt’’, bezwoer De Groot de volksopstand. ,,In deze visie gaat het om de grote lijnen, over hoe het er in de toekomst mogelijkerwijs uit gaat zien. Het is een denkrichting, er komen nog voldoende momenten om het anders te doen. Uw zorgen zijn niet onterecht, wij zullen absoluut luisteren’’, zegde hij de bewoners op de volle publieke tribune toe.

Middenberm

,,Maar we staan wel achter de uitgangspunten van de visie’’, hield Jasper Drost (GroenLinks) hen voor. ,,Wij maken ons zorgen dat veel Haarlemmers geen woning kunnen vinden. Dus kiezen we er voor om woningen te bouwen. Maar niet plompverloren, wel met een visie. Die is nog lang niet klaar, de concrete zorgen van bewoners zullen in de vervolgstappen aan de orde komen.’’

VVD’er Joris Blokpoel concludeerde uit die toezeggingen dat de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA aan het draaien is. ,,U bent niet meer zo stellig. Er ontstaat ruimte voor bewoners om de visie aan te passen, dat biedt perspectief.’’

De eerste aanpassing wisten de bewoners donderdagavond al binnen te halen. Het voornemen om de fraaie Planetenlaan met middenberm anders in te richten is niet in beton gegoten, zo kregen ze te horen. ,,We zien dat dit onderdeel nu frictie oplevert’’, zei PvdA’er Maarten Wiedemeijer, ,,we gaan dit met de bewoners verder uitwerken.’’ Wat de bewoners betreft wordt de gehele Planetenlaan tot aan de Rijksstraatweg met groene middenberm uitgevoerd. Volgens wethouder Floor Roduner (PvdA) biedt de herinrichting juist mogelijkheden om de Planetenlaan te vergroenen, maar hij zegde toe met de bewoners in gesprek te gaan.

Net als bij de ontwikkelvisie voor Zuidwest bestaan er bij raadsleden ook zorgen over de groei van het autoverkeer in Haarlem-Noord als gevolg van de woningbouw. Het wachten is op de mobiliteitsvisie voor heel Haarlem die in de maak is. ,,Als daaruit blijkt dat het verkeersprobleem niet valt op te lossen, moeten we overwegen of we nog wel 650 woningen in de Orionzone moeten bouwen’’, zei CDA’er Jurrit Visser.