GGD meet luchtkwaliteit in de wijk

De wijkraad heeft het Planetenplein aangedragen als plek in de wijk om extra metingen te doen naar de luchtkwaliteit. Het gaat om het meten van de luchtkwaliteit gedurende één jaar met zogenaamde stikstofbuisjes (Palmes buisjes). Wij hebben gekozen voor het Planetenplein, omdat hier twee belangrijke routes samenkomen in onze wijk.
De luchtkwaliteit in Haarlem valt op dit moment nog binnen de normen. Maar er komt nieuwe regelgeving met strengere normen. Terecht, want luchtvervuiling kan leiden tot ziekten. Tot nu toe wordt de vervuiling vastgesteld met berekeningen op basis van een beperkt aantal metingen. Omdat RIVM-metingen kostbaar zijn, kan dat niet op straat- of op wijkniveau gedaan worden.

op het kaartje geven de blauwe punten de bestaande punten aan en de rode de nieuwe.

Om toch een nauwkeuriger beeld te krijgen van de stikstofvervuiling (door bijvoorbeeld het verkeer) gaat Haarlem op meer plekken meten, maar dan met een simpele en goedkopere methode. Dit gebeurt met stikstofbuisjes. Hiermee kun je zien wat de gemiddelde stikstofbelasting in een jaar is. Zo kan bepaald worden waar plekken in de stad zijn met veel vervuiling. Er kan bijvoorbeeld naar het effect van een toename in verkeer op een bepaalde plek gekeken worden. Of wat er gebeurt als er meer met schonere bussen en vrachtwagens gereden gaat worden.

Hier vind je een duidelijker kaartje van de meetpunten in Haarlem.

Rond maart 2023 krijgen we de resultaten te horen van de metingen aan het Planetenplein.