Binnenkort advies over energie besparen.

Foto Paul Reinders

Mede op initiatief van de wijkraad komen er in onze wijk individuele Adviesgesprekken met bewoners over energie besparen.

Het project betreft een adviesgesprek door de partij “Winst uit je woning” voor bewoners van onze wijk met een eigen woning.

Dit gesprek is gratis (kosten voor de gemeente) en daarin wordt gekeken naar verduurzaming van de woning op alle fronten (isolatie/glas/zonnepanelen etc). 

Hieruit volgt een advies over de te nemen maatregelen en een offerte van een aangesloten partij voor de uitvoering hiervan. Dit is geheel vrijblijvend. De kosten voor het uitvoeren liggen bij de bewoner. 

Komende vergadering zal iemand van de gemeente dit toelichten.