Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Uit het Haarlems dagblad van maandag 3 februari

Ze willen echt meepraten, de bewoners van de Planetenwijk en Sinnevelt in Haarlem-Noord. Dat gevoel hebben ze nu niet. In de door B en W vastgestelde ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan zien ze veel te weinig terug van hun inbreng.

,,De gemeente heeft wel moeite gedaan om ons te betrekken en te informeren, maar we hebben niet de indruk dat er echt wordt geluisterd naar onze inbreng’’, zegt Hans Spruit, die deel uitmaakt van de voor de gelegenheid opgerichte Orionwerkgroep.

,,De belangen van de bewoners spelen minder een rol. Negentig procent van onze inbreng is afgeschoten in de vastgestelde ontwikkelvisie.’’

,,Die visie is een rijdende trein, het college wil zijn ambities snel uitvoeren’’, stelt werkgroeplid Ernst Blok. ,,Er moet een betere balans komen tussen de wensen van de politiek en de belangen van de bewoners. Samen moeten we er voor zorgen dat het leefbaar blijft. Wij kennen de wijk ook het beste.’’

Planetenlaan

Het plan voor de herinrichting van de Planetenlaan is volgens hen exemplarisch voor de aanpak van de gemeente. De huidige situatie van twee gescheiden rijbanen met aan weerszijden parkeerstroken en in het midden een groenstrook gaat veranderen.

,,De inrichting van die laan is cultuurhistorisch van belang’’, zegt de actieve buurtbewoner Jeroen van der Kuur, ,,maar de symmetrie verdwijnt straks. Een rijbaan blijft voor de auto’s, de andere wordt groen en in het midden komt het fietspad. Daar is iedereen op tegen. De parkeerplaatsen en de bomen in het midden verdwijnen, de stoepen worden smaller en op die groenstrook zit niemand te wachten. Er wordt niet uitgelegd waarom die herinrichting nodig is, er zijn andere oplossingen mogelijk. Er zijn genoeg argumenten om het zo te laten, de huidige situatie is veilig. Waarom moet het Planetenplein ook worden heringericht? Dat is een beschermd stadsgezicht.’’

Ze benadrukken dat iedereen zich bewust is van de noodzaak om te bouwen. Van der Kuur: ,,Maar om hoeveel woningen gaat het nu? Eerst 600, toen 570, nu 650. Zoveel woningen staan er nu ook in de Planetenwijk. Er wordt dus gewoon een buurt in de buurt gebouwd. Dat begint te wringen.’’

Spruit: ,,Hoe gaat het dan met de bereikbaarheid, het parkeren, de leefbaarheid? Daar geeft de gemeente geen antwoord op. Er is welgeteld één mobiliteitsonderzoek uitgevoerd, in de zomer ook nog. Dat is dus zeer beperkt. Er moet eerst voor heel Haarlem een mobiliteitsstudie worden gedaan voordat je dergelijke ingrijpende besluiten neemt over die ontwikkelzones.’’

Draagvlak

,,Maak als gemeente transparante keuzes’’, adviseert Ernst Blok. ,,Er worden nu door de gemeente dingen gewijzigd waar wij geen weet van hebben. Wij willen weten waar we nog over mee kunnen praten, we willen meepraten over leefbare oplossingen. Je merkt nu dat de machteloosheid toeslaat in de wijk, het draagvlak verdwijnt.’’

De ontwikkelvisie voor de Orionzone wordt donderdag in de raadscommissie Ontwikkeling besproken.