Bewoners boos over vuilcontainers

Bewoners van de Van Egmondstraat in Haarlem zijn boos omdat er vlak bij hun huizen vier vuilcontainers staan. De komst van de containers was een complete en onaangename verrassing.

Op advies van de wijkraad Planetenwijk uiten 2 buurtbewoners 16 januari hun grieven tijdens de commissie Beheer. Rene van Wijnen: ,,Op 9 juli zijn wij onaangenaam verrast door de plaatsing van bovengrondse containers. Twee grote metalen containers voor plastic en papier en twee kleinere gft-bakken. De buurt is tegen en we hebben handtekeningen verzameld. Wij hebben er niet voor gekozen om naast een milieuplein te wonen.’’

Buurtbewoner Verhoeff voegt eraan toe dat het proces, waarbij voor deze locatie is gekozen, niet goed is verlopen. ,,De wijkbewoners moeten individueel schriftelijk geïnformeerd worden waarna er inloopbijeenkomsten komen. Zo ver dat wij het hebben begrepen lag er in eerste instantie een voorstel om deze containers op de Middenweg te plaatsen. Naar horen zeggen werd een informatieavond voor de direct betrokkene bewoners gehouden. Tijdens deze bijeenkomst was er blijkbaar weerstand. Vervolgens werd het voorstel gemaakt om de containers op de Van Egmondstraat te plaatsen. Vervolgens werd het plan verder uitgewerkt zonder de bewoners daar op de hoogte te stellen.’’  De buurtbewoners willen dat de twee gft-bakken verhuizen naar een plantsoen en de inzameling van papier en plastic voortaan op de hoek rijkstraatweg/Spaarnhovenstraat gebeurt, dat op loopafstand ligt.

Spaarnelanden erkent in een brief aan de bewoners dat zij niet tijdig zijn geïnformeerd over de komst van de containers. De afvalophalers vinden echter dat de groene gft-bakken niet op een hinderlijke plek staan. Spaarnelanden is er evenmin voorstander van de metalen containers op een parkeerplek te zetten, omdat de parkeerplekken in deze buurt schaars zijn.

Een voorstel van Spaarnelanden is extra paaltjes te plaatsen, waardoor de verkeerssituatie veiliger wordt. Buurtbewoner Verhoeff vindt deze maatregel onvoldoende: ,,Ik vind dat deze containers hier niet moeten staan en dat het proces opnieuw doorlopen moet worden.’’

Wethouder Merijn Snoek van Openbare Ruimte gaat nog eens naar de zaak kijken, maar ’geeft geen garanties’ voor een oplossing.

,,Er is op meer plekken in de stad discussie over de plaatsing van containers. Het vraagt esthetisch nogal wat.’’