Bevindingen klankbordgroep over de verkeersstudie Orionzone

Op verzoek van de gemeente is door bewoners van de wijken een ‘klankbordgroep Verkeer’ gevormd. De klankbordgroep zorgt ervoor dat de ervaring van wijkbewoners meeweegt in de studie. Zij verwoordt de vragen en zorgen die leven onder omwonenden en denkt mee over oplossingen voor de verkeersknelpunten. Zij mogen eenmalig een advies uitbrengen en worden dan ontbonden.

Benieuwd naar de opmerkingen en suggesties die de klankbordgroep heeft gedaan naar aanleiding van de verkeersstudie Orionzone? Klik hier voor het document