Artikel Haarlems dagblad over bespreken kermis motie in de wijkraad met buurt


Gemoederen omwonenden kermis HaarlemseZaanenlaan lopen hoog op


Dat de mogelijke verplaatsing van de kermis op de Zaanenlaan de gemoederen in de buurt erg hoog doet oplopen, bleek weer tijdens een wijkvergadering van de wijkraad Planetenwijk. Ruim dertig omwonenden gaven woensdag gehoor aan de oproep van de wijkraad om langs te komen in het Posthuis in het Zaanenpark om het samen over de kermis te hebben. Dit mondde uit in een forse discussie.

„Wij als wijkraad hebben géén eigen mening wat betreft de toekomstige locatie van de kermis”, begint Cees Schrama, voorzitter van de wijkraad.

Hij poogt hiermee de lucht te klaren na commotie die in de buurt was ontstaan omdat de wijkraad in Haarlems Dagblad had gezegd ’positief verrast te zijn’ door de motie die Trots Haarlem eind vorige maand bij de gemeenteraad indiende.

In deze aangenomen motie werd voorgesteld om de kermis voortaan rondom het park te plaatsen om te voorkomen dat de attracties tegen de voortuinen van de huizen aan de Zaanenlaan komen te staan.

Schrama vervolgt: „Het zou mooi zijn als de kermis niet meer tegen de huizen aan wordt geplaatst. Hoe de opstelling er voor 2019 gaat uitzien is nu de vraag. Wij vinden dat alle veiligheidsaspecten hierbij door de gemeente moeten worden meegenomen.” Het doel van deze avond is een inzicht te krijgen in de meningen van de omwonenden, benadrukt hij.

Discussie

De kermis is al jaren onderwerp van discussie. Jaarlijks gaat het over de overlast voor de directe bewoners of de veiligheid van de bezoekers en omwonenden.

Uit recent onderzoek van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) blijkt dat de kermis op veel plekken slecht bereikbaar is voor de hulpdiensten. „De attracties staan letterlijk tegen mijn voortuin aan”, beaamt een bewoonster van de Zaanenlaan. „Sommige huizen hebben geen achterom. Die mensen zouden gevangen in hun eigen huis zitten als er bij een attractie voor hun deur brand uitbreekt.”

Hier zijn niet alle omwonenden het mee eens. „Als de nood aan de man komt, komen de hulpdiensten er echt wel bij”, wordt er geroepen. En: „Hoe lang is de kermis er nou eigenlijk? Maar negentien dagen. Het is traditie.”

Deze groep vreest dat het alternatief – het verplaatsen van de kermis naar de randen van het Zaanenpark – meer kwaad dan goed zal doen. Bewoonster van de Orionweg Marieke van Nimwegen stelt: „Het park zal onherstelbaar belast worden, de verkeers- en parkeersituatie zal onveilig worden en de sociale veiligheid in het park zal afnemen.”

Duidelijk wordt dat een passende oplossing voor het kermisprobleem voorlopig nog niet gevonden is. Eén ding waar iedereen het over eens is: de gemeente moet met een goed calamiteitenplan en een verkeerscirculatieplan komen en een goede rampenoefening uitvoeren.

De wijkraad stelt subsidie te hebben aangevraagd bij de gemeente voor een enquête onder de omwonenden. Deze zal uitgevoerd worden door een onafhankelijk bureau.