Snelheid naar 30 km/uur in meer straten

Een van de beste manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren is door de snelheid te verlagen. In Haarlem zijn 53 straten geschikt om direct om te zetten naar 30 km/uur wegen.

Dit besluit is woensdag 19 januari genomen door het college. Wethouder Berkhout: ’30 km per uur wordt de norm. We maken een plan hoe we dit in de hele stad gaan invoeren en beginnen meteen waar dat kan. Daarom gaat de snelheid nu al omlaag in 53 straten in de Planetenwijk, de Bomenbuurt, Delftwijk en de Krim.

Junoplantsoen

Het is de bedoeling dat Haarlem, ondanks de toenemende groei, bereikbaar, veilig en leefbaar blijft. In het afgelopen jaar vastgestelde mobiliteitsbeleid is daarom onder andere besloten tot het creëren van meer ruimte voor de fiets. Door de snelheid voor auto’s omlaag te brengen wordt het veiliger en ontstaat deze ruimte. In het ook nieuw vastgestelde verkeersveiligheidsbeleid is veel aandacht voor de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De invoering van 30 km/u in de hele stad is hier daarom ook in opgenomen.

Welke straten gaat het om?

In onze wijk gaat in 7 straten de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Bewoners hebben een brief ontvangen met informatie over het besluit. Het zijn:

Pleiadenstraat, Junoplantsoen, Pallasstraat, Herculesstraat, Siriusstraat, Eenhoornstraat, Schuttersstraat.