Wijkgids gevraagd

Jaarlijks organiseert de Coalitie Haarlem Ontmoet de Week tegen de Eenzaamheid. https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/. Deze vindt plaats van 30 september t/m 7 oktober. Dit doen ze met een aantal partijen zoals Sport Support, Haarlem Effect, Stichting Nabestaandenzorg, Sig en VWC.

Het thema dit jaar is Samen-Verder.  Hoe pakken we samen de draad weer op na Corona (hopen we maar).

foto Paul Reinders

Het lijkt hun leuk wanneer er in de hele stad – stadswandelingen georganiseerd worden zo van 1 uur door alle wijken in Haarlem. Mensen die met elkaar bewegen, de eigen wijk verkennen  en elkaar  ontmoeten. Zo’n wandeling kan dan afgesloten worden met een koffie en/of thee.

Wie wil in deze week een wandeling organiseren. Zij zorgen natuurlijk voor publiciteit en aanmelding kan bij de wijkraad of direct bij de organisatie.