Op de Planetenlaan 168 zit naast de bibliotheek een school waar Op Stoom een kinderopvang wil bouwen ten koste van groen. Bewoners zijn hier al geruime tijd mee bezig. De wijkraad was niet op de hoogte van de plannen, maar is onlangs door bewoners geïnformeerd. De wijkraad zal zich met name richten op het feit dat de gemeente niet op de juiste wijze te werk gaat en dat er weer groen aan de wijk dreigt onttrokken te raken. Er is geen inspraak en betrokkenheid van wijkraad en omwonenden. De wethouder heeft het informeren van de buurt volledig aan Op Stoom overgelaten, die op hun beurt slechts een paar omwonenden hebben benaderd.

Door de gemeenteraad gedwongen volgt er binnenkort wel een informatie avond voor de buurt.

Nieuws


Buurt wil meer bescheiden Sporthal

smacap_Bright

Buurtbewoners tegenover het Schoter vinden dat de nieuw te bouwen sporthal aan de Sportweg in het Noordersportpark zoveel ruimte in gaat nemen dat de bereikbaarheid van het park in het geding komt.

René Dalmolen dient een bezwaarschrift in bij de gemeente.

Lees hier zijn Brief

Nieuwe geplande sporthal in het Noordersportpark


Brief aan de gemeente van bewoner over Heksenbos

Beste leden van de Gemeenteraad, leden van de Commissie Ontwikkeling,

Dit worden belangrijke maanden voor de leefbaarheid van mijn woonomgeving. Met de voornemens om de Visie Orionzone vast te stellen, het bestemmingsplan voor de Schoter Sporthal Sportweg goed te keuren en het Heksenbos aan Op Stoom te verkopen lijkt u het niet goed voor te hebben met de huidige bewoners hier in de buurt. U perst alle lucht uit de longen van onze woonomgeving.

In deze mail vraag ik uw aandacht voor het onjuist omgaan met cijfers over het verkeer en parkeren. Ik vrees dat nu al duidelijk is dat dit helemaal zal stagneren als we doorgaan op de huidige manier. De voorliggende visie Orionzone is m.b.t. verkeer op foute gegevens gebaseerd. U en de bewoners van Haarlem worden daarmee om de tuin geleid:

lees verder


Verslagen klankbordgroep nieuw Kinderdagverblijf Op Stoom

In roze de nieuwbouw, in bruin de bomen die verdwijnen en het groene vlak wat blijft behouden aan groen. De gearceerde bomen is geplande aanplant

Er zijn recentelijk gesprekken geweest tussen Op Stoom en buurtbewoners.

Hieronder vindt u verslagen met bijbehorende presentaties met schetsen.

verslag 19 januari

presentatie 19 januari

verslag 18 december

presentatie 18 december


Bijeenkomsten voor omwonenden nieuw kinderdagverblijf

Uitnodiging bijeenkomsten klankbordgroep Op Stoom


Haarlem105 interview over Op Stoom en Orionzone

Hier kunt u het interview over de Orionzone en het Kinderdagverblijf Op Stoom met wijkraadslid Paul Reinders bij Haarlem105 terugluisteren van 31 oktober.

 


Kinderdagverblijf dichterbij


Heksenbos moet wijken voor kinderopvang

NH nieuws: Spaarzaam-groen-in-Haarlem-Noord-moet-toch-wijken-voor-kinderopvang